Auteursarchief: Jolanda de Jonge

Ajax en De Vlieger

Juni 2017
(N)on-the-spot-2-(jun)-Herzlich-Willkommen!
Ik dwing mezelf deze column te gaan wijden aan Stockholm 24 mei 2017. Mijn favoriete cluppie Ajax mag in Zweden de Europa League-finale gaan spelen tegen de grootverdieners van Manchester United. Uniek weer na 22 jaar.
De Bosz babes tegen het vreemdelingenlegioen van de narcist Mourinho. Een dag eerder de walgelijke zelfmoordactie in Manchester na het concert van Ariana Grande. Ariana Grande die op 14 mei nog in het Ziggo Dome optrad, alwaar ik te gast was met mijn jongste zoon. Enorme mixed feelings dus en ook gevoel van Lees verder

Leef in zonde

April 2017
(N)on-the-spot-2-(jun)-Herzlich-Willkommen!
Er is geen overredingskracht nodig om mij op een terras te krijgen. Als Hiemstra, Van Leur of Paulusma zon in het vooruitzicht stellen, zit ik er al in. Ik vind het rokjesdag, maar als enige vind ik dat, zo te zien. De tafel naast mij is verre van kort gerokt, maar wel zwaar verhit. Vijf literair geschoolde dames bespreken het thema van de Boekenweek 2017: Verboden vruchten. Mijn bijdrage aan de Boekenweek so far bestaat uit het kijken naar de compilatie onvergetelijke ‘hete’ fragmenten van Van Kooten en De Bie. Terwijl ik denk aan de Vieze Man en Jacobse en  Van Es, hoor ik de dames Lees verder

Relatieproblemen

Juli 2016
(N)on-the-spot-2-(jun)-Herzlich-Willkommen!
Overheid en brandend content hebben een problematische verstandhouding. Voorwaarden voor een gelukkig huwelijk zijn ruimschoots aanwezig, maar met de relatie wil het niet vlotten. In 1992 zijn er strakke beleidslijnen geformuleerd met betrekking tot cofinanciering van televisieprogramma’s door de overheid. In 2000 besluit het kabinet dat er strengere regels moeten komen voor sponsoring van televisieproducties. (Is het waar dat er sprake van is dat het Rijk invloed op de televisie koopt, vraagt een Kamerlid. Mevrouw Lees verder

Waar is wat werkt

Mei 2016
(N)on-the-spot-2-(jun)-Herzlich-Willkommen!
Het is ladies day bij de Broadcast Media Society en alleen dat al maakt het voor mij een niet te missen netwerkbijeenkomst. Onder leiding van Eva Jinek discussiëren Suzanne Kunzeler (NPO 3), Marijn Poeschmann (YouTubeBenelux), Jossine Modderman (LINDA.tv) en Ilja Loeffen (OMG) over het mediavak. Thema van de sessie is ‘Het nieuwe kijken: wat vinden de dames ervan?’Ik kan u melden, de dames vinden er van alles van.Voor een uitgebreid verslag zie elders in dit blad. De zendermanager van zorgenkind NPO 3 geeft aan dat er geen enkele reden is om te stoppen met Lees verder

Back to Business

April 2016
(N)on-the-spot-2-(jun)-Herzlich-Willkommen! Modellen, je hebt ze in soorten en maten. Met veel vlees op de botten tot graatmager. Ik heb het niet zo met superdunne modellen. Voor mij kunnen ze niet vlezig genoeg zijn. Ik heb graag wat omhanden. Vlees en vet komen de levensvatbaarheid ten goede. Ik zeg dit niet naar aanleiding van wéér een mislukte poging om af te vallen, maar naar aanleiding van een diner.
We spreken 14 maart 2016 en ik ben een van de gasten tijdens het jaarlijkse prestigieuze IMTC dinner in de spiegelzaal van het Amstelhotel. De top van de Nederlandse omroep, opinie-en business leaders uit binnen en buitenland dineren op persoonlijke invitatie van Broadcast Magazine. We luisteren naar Thijs Boon, een van de keynote speakers, een bevlogen short format internetondernemer uit . Na de sleetse en inflatoire opmerking dat het televisietijdperk het einde nadert, beent de voortreffelijke gespreksleider Ruud Hendriks de zaal in met een microfoon. Pim Schmitz, CEO Talpa Holding, geeft een eerste reactie ‘don’t know what your businessmodel is but within Talpa we are in the business of making money.’ De zaal lacht en er klinkt applaus. Is het een ontlading van instemming, opluchting of een welkome relativering na de hooghartige speech van de jongeman? Ik weet het niet, maar de scherpzinnige en droge relativering van Pim zet tot denken aan.
Modellen, je hebt ze in soorten en maten. Met veel vlees op de botten tot graatmager. De stap van businessmodel naar verdienmodel is in onze sector in theorie een fluitje van een cent. De financieringsmogelijkheden zijn oneindig: producties, advertising, sponsoring, licenties, merchandise, lidmaatschap, you name it. Content, context, brand, het zijn allemaal potentiele money makers. Met de nadruk op potentieel. Een karakteristiek verschijnsel van veel ideeën is dat ze financieel anorectisch zijn. In de nieuwe industrie, in het digitale tijdperk, hoef je om geld te maken geen winst te maken. Voorbeelden te over. Super creatief zijn en financieel zwaar ongezond gaan samen. Hoelang dat goed gaat zal de geschiedenis ons in de toekomst leren. Hebben fantasierijke plannen en technisch vernuft zonder enig perspectief op profijt kans te overleven? De ontwikkelingen in mijn vak doen mij denken aan een stroming die ruim een eeuw geleden in zwang was: ‘l’art pour l’art et sans but. Ik zie nu raakvlakken met de kunstopvatting van toen, namelijk dat kunst er voor de kunst was en dat de kunst geen ander doel had dan zichzelf. Is er ruimte in de televisie- en videomarkt voor ideeën die geen ander doel nastreven dan zichzelf? We are in the business of making money, zeg ik Pim Schmitz na. We maken geen content om de content, geen app om de app, geen vlog om de vlog, geen short form om de short form. Met een raison d’être die uitsluitend artistiek, technisch en/of journalistiek is, kunnen ideeënmakers hopelijk terecht bij de publieke omroep en bij diverse cultuurfondsen. Op de vraag hoeveel echte autonomie de commerciële markt verdraagt is het antwoord nihil. Het uitdagen en bekritiseren van traditionele broadcastmodellen, zoals Thijs Boon deed op de IMTC bijeenkomst, juich ik toe. Stilstaand water gaat stinken. Maar als artistieke en innovatieve bevrediging gepaard gaan met financiële uithongering, dan trek ik een grens. Show me the money is misschien niet de best denkbare reactie op wilde creatieve plannen van jonge bevlogen ondernemers, maar helaas wel een opmerking met realiteitsgehalte. Ik zie veel creativiteit in schoonheid sterven omdat het niet rond te rekenen valt. Hartstikke zonde, zeg ik als ouwe rot met een lange staat van dienst. Tegelijkertijd vraag ik mij in alle eerlijkheid af of de lach en het applaus na de speech van de jonge ondernemer misschien ook een generatiedingetje is. Het antwoord op die vraag laat ik graag aan de lezer.

Jan Slagter met de Ambrozijn

Maart 2016
(N)on-the-spot-2-(jun)-Herzlich-Willkommen!Het is daags voor de stemming over de nieuwe Mediawet in de Eerste Kamer. De wet had al van kracht moeten zijn, maar battles tussen Den Haag en Hilversum lopen volgens vaste patronen. Het tempo is traag en het proces is taai.
De feodale verhoudingen zijn in het geding. De verknoping van politici met omroepverenigingen en de omroeplobby spelen Dekker vlak voor de finish weer parten. Opnieuw wordt geknaagd aan Dekkers door amendementen en moties sterk verzwakte plan. Van het initiële idee om Hilversum open te breken, is weinig over. Er is gelukkig ook geen enkele noodzaak om naar de gunst van de markt en de kijker te dingen. Het kijkvolk zit immers gedwee in de walmen van de petroleumlamp op de bank te wachten op wat Hilversum te bieden heeft. En commerciële partijen lopen bij Ster de deur plat. Jan Slagter geeft de Ambrozijn – de godenspijs die onsterfelijkheid garandeert – door aan zijn collega’s. Heerlijk, zo’n geordend bestaan, gedicteerd door sentiment en heimwee. Lees verder

Hoe DWDD een haas vangt…..

Januari 2016

(N)on-the-spot-2-(jun)-Herzlich-Willkommen! Het begrip cultuur barst van de betekenissen en is veranderlijk in de tijd. Het begrip journalistiek is veranderlijk in de tijd en in veel richtingen elastisch. De begrippen cultuur en journalistiek hebben een lange geschiedenis. In de ontwikkelingsgang zijn ze op een voetstuk gezet en verheven geraakt. In de oorspronkelijke betekenis gaat het bij cultuur om ontginnen en bebouwen van terrein en bij journalistiek om het informeren en voorlichten van mensen. Niets meer en niets minder. Niets hoogstaands aan. Als er één programma in het publieke bestel is waar het begrip cultuur in de breedte gedijt en waar het begrip journalistiek ontdaan is van pretenties dan is het wel bij DWDD. Als er één programma in het publieke bestel is dat bewijst dat vermaak niet begint waar ernst eindigt dan is het wel bij DWDD. Lees verder

Amerikaanse toestanden

December 2015
(N)on-the-spot-2-(jun)-Herzlich-Willkommen!Momenteel ben ik op de terugweg van een getoonde wereld (Las Vegas, Los Angeles) naar een gewone wereld (Huizen). Ik vlieg terug uit een stad waar consumenten burger zijn naar een stad waar burgers consumenten zijn.

Voor zaken was ik een week in Los Angeles. Voor­ afgaand daaraan heb ik een week met mijn kinderen door Las Vegas getoerd. Als jonge vader heb ik de kinderen een trip naar Las Vegas toegezegd zodra de jongste 21 was. Kennelijk vond ik destijds Las Vegas een moreel verheven, artistiek hoogstaand en pedago­gisch zéér verantwoorde bestemming. De kinderen hebben mijn belofte vanaf hun geboorte in neonletters in hun agenda gezet en ik heb die belofte nu ingelost. Het was heerlijk om een week met hen door te brengen in een stad die gebouwd is om te ontsnappen aan de realiteit. In Las Vegas voel je je figu­rant in een doorlopende voorstelling. Na een paar uur doe je geen enkele moeite meer om het kunstmatige te herkennen en geef je je over aan het ongecompliceerde frivole vermaak. Sterker nog, je begint de Amerikaanse obsessie met alles wat groot, veel en nep is, te waarderen. Lees verder

Heineken maakt het Bond

November 2015
(N)on-the-spot-2-(jun)-Herzlich-Willkommen! Medewerkers van de London School of Marketing hebben onlangs berekend dat bij elke editie van James Bond:

  • de verhouding productiekosten versus opbrengsten uit kaartverkoop 1:4 is.
  • de productiekosten grotendeels betaald worden uit product placement en advertising.
  • voor elk merk dat zich verbindt met James Bond de return on investment vrijwel gegarandeerd is.

Het zal u niet verbazen dat ik grote waardering heb voor het instituut Bond. Mijn bewondering gaat niet uit naar de nietsontziende schurk, de sublieme gadgets, de levensgevaarlijke stunts, de zinnenstrelende girls en de heroïsche held zelf, maar naar de branded content. Als ijdeltuit mag ik graag de loftrompet over mijn eigen werk blazen, maar het is een leemte in mijn loopbaan dat ik nog nooit in de gelegenheid ben geweest om een adverteerder aan het premium merk Bond te koppelen. Lees verder

Een jaar later

Oktober 2015
(N)on-the-spot-2-(jun)-Herzlich-Willkommen!In oktober vorig jaar schetste Sander Dekker zijn ideeën over een toekomstbestendig omroepbestel. De invulling van de NPO ligt sinds een paar weken op Dekkers bureau samen met de kritiek van het Commissariaat voor de Media en de kritiek van de Raad van Cultuur. De staatssecretaris is nu weer aan zet. We zijn een jaar verder, wat in het huidige medialandschap een lichtjaar is. Is de noodzaak en urgentie om gisteren de toekomst te implementeren geland? Ik betwijfel het.
Ik neem u even mee naar de media-uitzending van DWDD op 25 september. “Het wordt steeds merkwaardiger,” zegt Matthijs van Nieuwkerk, “de staatssecretaris die over ons waakt, bewaakt, ons gidst, kijkt niks.” Sander Dekker is uitgenodigd om te komen praten over zijn eigen kijkgedrag. Van meet af aan is duidelijk dat Van Nieuwkerk zin heeft om de staatssecretaris te slopen. Sinds Dekker zijn ideeën lanceerde voor een toekomstbestendige publieke omroep is een in potentie rijk en boeiend mediadebat door menig programmamaker en omroepbaas verengt tot slechts één vraag: de vraag waar amusement begint en waar het ophoudt. Lees verder