Tagarchief: DWDD

Jan Slagter met de Ambrozijn

Maart 2016
(N)on-the-spot-2-(jun)-Herzlich-Willkommen!Het is daags voor de stemming over de nieuwe Mediawet in de Eerste Kamer. De wet had al van kracht moeten zijn, maar battles tussen Den Haag en Hilversum lopen volgens vaste patronen. Het tempo is traag en het proces is taai.
De feodale verhoudingen zijn in het geding. De verknoping van politici met omroepverenigingen en de omroeplobby spelen Dekker vlak voor de finish weer parten. Opnieuw wordt geknaagd aan Dekkers door amendementen en moties sterk verzwakte plan. Van het initiële idee om Hilversum open te breken, is weinig over. Er is gelukkig ook geen enkele noodzaak om naar de gunst van de markt en de kijker te dingen. Het kijkvolk zit immers gedwee in de walmen van de petroleumlamp op de bank te wachten op wat Hilversum te bieden heeft. En commerciële partijen lopen bij Ster de deur plat. Jan Slagter geeft de Ambrozijn – de godenspijs die onsterfelijkheid garandeert – door aan zijn collega’s. Heerlijk, zo’n geordend bestaan, gedicteerd door sentiment en heimwee. Lees verder

Hoe DWDD een haas vangt…..

Januari 2016

(N)on-the-spot-2-(jun)-Herzlich-Willkommen! Het begrip cultuur barst van de betekenissen en is veranderlijk in de tijd. Het begrip journalistiek is veranderlijk in de tijd en in veel richtingen elastisch. De begrippen cultuur en journalistiek hebben een lange geschiedenis. In de ontwikkelingsgang zijn ze op een voetstuk gezet en verheven geraakt. In de oorspronkelijke betekenis gaat het bij cultuur om ontginnen en bebouwen van terrein en bij journalistiek om het informeren en voorlichten van mensen. Niets meer en niets minder. Niets hoogstaands aan. Als er één programma in het publieke bestel is waar het begrip cultuur in de breedte gedijt en waar het begrip journalistiek ontdaan is van pretenties dan is het wel bij DWDD. Als er één programma in het publieke bestel is dat bewijst dat vermaak niet begint waar ernst eindigt dan is het wel bij DWDD. Lees verder